,,NUMISMATZ"
Flash Intro
Home
Gegevens/Subjects
Catalogus/Boek.Catalog/Book
Foto's Nederlandse Penningen 1890-1940/Dutch Dog Medals 1890-1940
Informatie/Information
Links
Hondenkop studie's/Dogheads pencil drawings
Historie/ History
Keuren/Dog-judging
Penningen foto's/Medal Pictures
Oude penning foto's vòòr 1890/Old medal pictures before 1890
Penningen in lade's/Medals in drawes
Te koop of ter ruiling aangeboden Penningen.Medals for sale or barter.
Aangeboden zilveren en wereldmunten/Silver and Worldcoins for sale
Foto's zilveren munten/Silver coins for sale
Aangeboden Kynologie. Dog item for sale
Verzamelen/Collect
Aangeboden hondenspeldjes/Dog Pins, Button's and Badges for sale
Aangeboden diverse en oude hondenboeken
Aangeboden: Oude Strips, Plaatjesalbums en Boeken
Keurmeester insignes/Dogjudge pins and badges
Speciale uitgaven/Spacial medals
Bestand Downloaden
Kynologisch Penning Kabinet Dog Medals Collection
Keuren/Dog-judging

Om als Kynologisch exterieur keurmeester rashonden te mogen beoordelen,wordt er  verwacht
kennis van zaken te hebben.

(Dog judging is a matter of knowledge and feeling, but special, a much love for dogs)


                            


                          Shih Tzu keuringen, van links naar rechts, de Kampioen reu en de Kampioen teef.
                          (Shih Tzu Champions, left the dog and right the bitch).                              


Er bestaat hiervoor een officieel opleidings traject om de theoretische en practische kennis op te doen,
waarna een examen wordt afgenomen,door de raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Na het slagen hiervoor kan men zich verder bekwamen in de specifieke rassen kennis omdat er voor ieder ras
afzonderlijk een examen dient te worden afgelegd.

Na het behalen van de vereisten welke voor dat specifieke ras gelden,kan men aangesteld worden als keurmeester
en is men ook bevoegd om op tentoonstellingen de honden te kwalificeren en prijzen toe te kennen.
 

 
 

                         

                          Buiten keuring van een Soft Coat Wheaten Terrier.
                          (Outside judging of a Soft Coat Wheaten Terrier)

                          =========================================

                         
                          ,,THE VISIBLE DOG "

                          Voor studie van de inwendige hond, een geheel uitneembaar bouwpakket waarbij alles op de juiste
                          plaats aangebracht kan worden.  26 x 12 c.m en 25 c.m. hoog.

                          ( A study object, total  dismount in parts  10,5 x 4.3/4 x 10 inches)


                                      

Landelijk bestaat er haast voor ieder ras wel een vereniging,en daarnaast zijn er ook nog plaatselijke
hondenclubs waar men lid van kan worden.

Zij organiseren meestal 1 keer per jaar honden-keuringen.

(In the Netherlands are also many clubs for dogs and she organize clubmatches, exhibitions and other
 dog manifestations)


.

                            

                     Keuring van een Engelse Staffordshire Bull Terrier
                     (Juding a English Staffordshire Bull Terrier)

                                                                 

 


                                                                             


                          Soms haal je zelfs de krant !
                          (Sometimes the press (in 2000)                                                                           

                         Keuren van een Petit Basset Griffon Vendeen.
                         (Judging a Petit Basset Griffon Vendeen)

                                 

                        Keuren van een New Foundlander
                                (Judging a New Foundlander)


                                    

                                                    
                                 Keuren van een Rhodesian Ridgeback.
                        (Judging a Rhodesian Ridgeback


 

 

                                     

                                      Keuren van Engelse Bull Terriers.
                           (Judging of English Bull Trriers)                                   


                                          

                                         Hier keurde ik jaren geleden in Belgie, de Amerikaanse Cocker Spaniels.
                             ( Years ago I 'm judging in Belgium the American Cocker Spaniels)
                                                         
                             

                            Keuringen van de Clumber Spaniels, de twee beste honden van het ras.
                    ( Best in show judging of Clumber Spaniels)


                              

                                             


                                              Keuringen van de Cavalier King Charles Spaniels, dit is de Kampioen teef.
                                 (Judging Cavalier King Charles Spaniels, the Champion bitch)

                                       


                                     


                          Mopshonden keuren
                         (Judging Pugs.)
                     

   

                                                        
                                   Shih Tzu keuring.
                         (Judging Shih Tzu)


       
    
                      

                       Best in Show, reu links, teef rechts.
                 (Best in Show, dog left, bitch right.)


                                                    ===========================

In een oud krantenbericht uit 1950 vond ik dit artikel
, Op een clubmatch van de Kynologenclub ,,Gooi & Eemland"
bij het 25 jarig jubileum van de club
, keurde de toen al bejaarde,maar zeer bekwame en bekende Nederlandse
keurmeester de hr: P.M.C.Toepoel.
Ook bekend om zijn boeken en publicaties over honden.

Een driejarig meisje kwam als grap met haar speelgoed Bulldog van hout in de ring, maar de heer Toepoel
ging de hond beoordelen als betrof het een echte hond
.

(A old story of 1950, a famous Dutch judge the late mr. Toepoel judging as joke, a wooden Bulldog
and became a press article)
 

                                   ---------------------------------------

  Heeft U vragen ?  mail mij
( Any questions,  ask me please.)
     
                


Flash IntroHomeGegevens/SubjectsCatalogus/Boek.Catalog/BookFoto's Nederlandse Penningen 1890-1940/Dutch Dog Medals 1890-1940Informatie/InformationLinksHondenkop studie's/Dogheads pencil drawingsHistorie/ HistoryKeuren/Dog-judgingPenningen foto's/Medal PicturesOude penning foto's vòòr 1890/Old medal pictures before 1890Penningen in lade's/Medals in drawesTe koop of ter ruiling aangeboden Penningen.Medals for sale or barter.Aangeboden zilveren en wereldmunten/Silver and Worldcoins for saleFoto's zilveren munten/Silver coins for saleAangeboden Kynologie. Dog item for saleVerzamelen/CollectAangeboden hondenspeldjes/Dog Pins, Button's and Badges for saleAangeboden diverse en oude hondenboekenAangeboden: Oude Strips, Plaatjesalbums en BoekenKeurmeester insignes/Dogjudge pins and badges Speciale uitgaven/Spacial medalsBestand Downloaden