,,NUMISMATZ"
Flash Intro
Home
Gegevens/Subjects
Catalogus/Boek.Catalog/Book
Foto's Nederlandse Penningen 1890-1940/Dutch Dog Medals 1890-1940
Informatie/Information
Links
Hondenkop studie's/Dogheads pencil drawings
Historie/ History
Keuren/Dog-judging
Penningen foto's/Medal Pictures
Oude penning foto's vòòr 1890/Old medal pictures before 1890
Penningen in lade's/Medals in drawes
Te koop of ter ruiling aangeboden Penningen.Medals for sale or barter.
Aangeboden zilveren en wereldmunten/Silver and Worldcoins for sale
Foto's zilveren munten/Silver coins for sale
Aangeboden Kynologie. Dog item for sale
Verzamelen/Collect
Aangeboden hondenspeldjes/Dog Pins, Button's and Badges for sale
Aangeboden diverse en oude hondenboeken
Aangeboden: Oude Strips, Plaatjesalbums en Boeken
Keurmeester insignes/Dogjudge pins and badges
Speciale uitgaven/Spacial medals
Bestand Downloaden
Kynologisch Penning Kabinet Dog Medals Collection
Speciale uitgaven/Spacial medals

In deze rubriek vermeld ik wat speciale uitgaven

(Special dog prizes)
                          ================


Een byzonder fraaie plakette in verguld brons van een tentoonstelling in het
voormalige Slowakije uit 1937, van 20 juni tot 15 augustus.
Afmetingen: 82 x 38 m.m.

Deze tentoonstelling zou oorspronkelijk in 1915 worden gehouden maar kon toen
geen doorgang vinden door de 1e wereldoorlog van 1914-1918.

Hier was ook een hondententoonstelling aan verbonden, en op de plakette
aan de rechteronderzijde staat  PSU, wat Slowaaks betekend voor HOND.


.
                                                                              


                                                       
                                                                                        
(A special plaquette from former Slovakia 1937)

                        ============================Hier een Amerikaanse honden prijs medaille van de Dayton Kennelclub uit Ohio
uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw.

Ondanks dat hij slechts 50 m.m. diameter meet zijn de afgebeelde ras silhouetten
zo scherp uitgevoerd,dat alle 15 afgebeelde,afzonderlijke rassen goed te herkennen
en onderscheiden zijn.

Van boven af,rechtsom een Afghaanse Windhond,een Sint Bernard hond,een Herdershond,
een Poedel, een Setter, een Dashond, een Keeshond, een Engelse Bulldog, een Sharpei,
een Barsoi, een Akita, een Airdale Terrier, een Dobermann Pinscher, een langhaar Chow Chow
en een Retriever.
 
                                     

(A USA dog prize medal at Ohio +/- 1985, with 15 different breeds)
                                 

                               ===========================
                                  

Soms zijn er ook penningen en/of medailles uitgegeven van personen welke zich op
enigerlei wijze hebben gemanifesteerd in de kynologie

Onderstaande penning heeft de afbeelding van den hr.G.F.Krebs,
3 october 1868 - 16 augustus 1950.
Een zeer gerenomeerde en bekwame keurmeester,die volgens de honden stamboomboeken
van 1927 tot 1933, bevoegd was een groot aantal rassen te keuren.              

                   
                          Foto uit het blad:  ,,De Hondenwereld".

(Medal of a famous Dutch dog-judge:  mr.George.F.Krebs.)

                                     ======================

Ook in het buitenland kende men dit,zoals deze in memoriam uit 1984 voor de
keurmeester: Haskell Schuffman uit de U.S.A.
Als prijs voor de Beste Hond van het Ras.


    

          

  (In memoriam of dog-judge Haskell Schufmann of the U.S.A in 1984.)

                                      ==========================

Ook in Duitsland kende men zijn goede keurmeesters,deze herdenkings medaille
werd uitgegeven in 1988, op de Internationale honden tentoonstelling in Stutgart
ter nagedachtenis aan de bekende keurmeester:  Willi Rompert.
                               

(A famous German dog-judge:  Willi Rompert.)

                           ========================

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland,heeft in 1954 een èènzijdige
penning laten vervaardigen door de Koninklijke Begeer van 63 m.m.
Waarop drie personen en een hond,welke discuseren, waarschijnlijk over de kwaliteiten
van de afgebeelde hond.
Mogelijk betreft dit ook keurmeesters.

                                  

                            


(Dog judging ? a medal of the Dutch kennelclub at 1954.)

                      =========================

Op 12 en 13 mei 1934 bij de tentoonstelling van de Kynologen club Arnhem & Omstreken
werd een penning uitgegeven ter nagedachtenis aan de hr.C.A.Schuld uit Arnhem.
Oud lid van de Raad van Beheer en overleden op 2 april 1932.
Ook een Begeer uitgave.                       


                                      Bovenstaande foto is opgenomen in het Nederlandse Honden Stambomen Boek,
deel XXIV (24) uit 1932.
Bevat de gegevens van 16.824 ingeschreven rashonden van af 1928 t/m 1932.

(Memorial medal of mr.C.A.Schuld, member of the Dutch Kennelclub,died 2 april 1932.)

                       ===========================

De navolgende penning is zeker het vermelden waard,een zeer grote,zware gegoten bronzen
gedenkpenning van 100 m.m. doorsnede, en 4 tot 11 m.m. dik,met een gewicht van 390 gram.
1898 - 1957.

Ter ere van Prof.Dr. W.F.Donath,een veterinair expert op het gebied van dieren voeding.
Hij was verbonden aan de Rijks Veterinaire Universiteit van Utrecht.
Een door hem ontwikkeld speciaal voer voor honden was in de handel onder de merknaam:
,,DONATIN" .

Zijn echtgenote; mevr.Donath-van Seeuwen fokte zeer verdienstelijk  windhonden
onder de kennelnaam ,,BLEUDON" welke veel kampioenen heeft voortgebracht.
Vandaar de afbeelding van een windhond op de achterzijde.


  
          
                                       

(Special medal for Dr.Donath a famous Dutch veterinarian .)

                            ================================

Een gegoten bronzen, Duitse legpenning uit 1960,gegoten Kynologische penningen
zijn zeldzaam,de meeste uitvoeringen worden geslagen.

De afbeelding van de historische figuur op de voorzijde van de penning is waarschijnlijk
een bekend persoon geweest in de periode waarin hij leefde. (1800-1900)
Aan de atributen welke hij bij zich heeft kan het wellicht een hondenvanger zijn
dat was in die tijd een openbare functie,vaak in dienst van de overheid die ernaast
ook nog wel andere werkzaamheden verrichtte.


    
       
   (A cast bronze German medal)

                                =============================

De Kynologenclub 's Hertogenbosch & Omstreken heeft op zijn tentoonstelling in 1937
aandacht besteed aan het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard in dat jaar.

Een officiele Begeer uitgave,ontworpen door M.P.J.Fleur.
Het afgebeelde exemplaar uit mijn collectie is van verguld brons en 40 m.m. diameter.
De Begeer catalogi vermeld niet de materiaal uitvoering,maar ik veronderstel dat deze
penning ook in de verzilverd bronzen en bronzen uitvoering vervaardigd is.


  
              
                      

(The Royal Dutch wedding in 1937 on a dog exhibition medal.)

                             ======================

 
De volgende is in wezen niet speciaal als penning,afgezien van het feit dat het een fraaie
uitvoering is ,ontworpen door de bekende Franse beeldhouwer en medailleur; Richard Fath
1900-1952.

Maar voor mij speciaal door de achtergrond informatie, de penning is uitgereikt,volgens de
inscriptie aan de achterzijde aan een rode Engelse cocker spaniel in de jeugdklasse:
URTICA'S Tristan, in Amiens in 1939 op een expositie voor Spaniels.

Zelf was ik toen nog maar 3 jaar, maar URTICA'S was de kennelnaam van mevr, Langhout-Stein
de echtgenote van Dr.Cees Langhout, welke beide keurmeester waren en ik verscheidene malen
op tentoonstellingen assistentie heb mogen verlenen in de ring,als ringmeester,schrijver of
ringcommisaris.

Dr.Cees Langhout is ook samen met Dr.Cohen in 1936 oprichter geweest van de Nederlandse
Bull Terrier Club.

                                                                                                      

(This French medal of 1939 is a design of the wellknown French sculptor Richard Fath
 1900-1952.)Flash IntroHomeGegevens/SubjectsCatalogus/Boek.Catalog/BookFoto's Nederlandse Penningen 1890-1940/Dutch Dog Medals 1890-1940Informatie/InformationLinksHondenkop studie's/Dogheads pencil drawingsHistorie/ HistoryKeuren/Dog-judgingPenningen foto's/Medal PicturesOude penning foto's vòòr 1890/Old medal pictures before 1890Penningen in lade's/Medals in drawesTe koop of ter ruiling aangeboden Penningen.Medals for sale or barter.Aangeboden zilveren en wereldmunten/Silver and Worldcoins for saleFoto's zilveren munten/Silver coins for saleAangeboden Kynologie. Dog item for saleVerzamelen/CollectAangeboden hondenspeldjes/Dog Pins, Button's and Badges for saleAangeboden diverse en oude hondenboekenAangeboden: Oude Strips, Plaatjesalbums en BoekenKeurmeester insignes/Dogjudge pins and badges Speciale uitgaven/Spacial medalsBestand Downloaden