,,NUMISMATZ"
Flash Intro
Home
Gegevens/Subjects
Catalogus/Boek.Catalog/Book
Foto's Nederlandse Penningen 1890-1940/Dutch Dog Medals 1890-1940
Informatie/Information
Links
Hondenkop studie's/Dogheads pencil drawings
Historie/ History
Keuren/Dog-judging
Penningen foto's/Medal Pictures
Oude penning foto's vòòr 1890/Old medal pictures before 1890
Penningen in lade's/Medals in drawes
Te koop of ter ruiling aangeboden Penningen.Medals for sale or barter.
Aangeboden zilveren en wereldmunten/Silver and Worldcoins for sale
Foto's zilveren munten/Silver coins for sale
Aangeboden Kynologie. Dog item for sale
Verzamelen/Collect
Aangeboden hondenspeldjes/Dog Pins, Button's and Badges for sale
Aangeboden diverse en oude hondenboeken
Aangeboden: Oude Strips, Plaatjesalbums en Boeken
Keurmeester insignes/Dogjudge pins and badges
Speciale uitgaven/Spacial medals
Bestand Downloaden
Kynologisch Penning Kabinet Dog Medals Collection
Gegevens/Subjects

Penningen en medailles worden reeds honderden jaren  uitgegeven als prijs of ter herinnering aan
jubilea,verdienste en andere evenementen.
Als prijzen voor honden is men in Nederland hiermee ongeveer gestart bij de oprichting van de
Jacht vereniging ,,NIMROD "  in 1874.

Deze organiseerde voor zijn leden ook tentoonstellingen om hun jachthonden te laten beoordelen
door erkende keurmeesters op hun exterieur kwaliteiten.

(Start of dog exhibitions only for huntingdogs in the Netherlands,aprox.by the foundation of the
Dutch hunting assiocation  ,,NIMROD "  in 1874)
        

                        ==================================

In 1890 werd ,,CYNOPHILIA" opgericht om ook andere rashonden uit te brengen op tentoonstellingen
welke bij Nimrod alleen toegankelijk waren voor jachthonden.
In de beginjaren zijn er regelmatig gecombineerde tentoonstellingen georganiseerd door Nimrod en Cynophilia.

Ook combinatie's van andere verenigingen kwamen voor, waarschijnlijk om de kosten gezamelijk te dragen.De afbeelding van het koperen schild hieronder is een prijs van een gezamelijke tentoonstelling georganiseerd
door Cynophilia en de Kynologenclub Rotterdam in 1929.
De officiele WINNER titel werd voor het eerst in 1926 verstrekt.
Dit schildje is 10 x 4,5 c.m.

(Foundation of the Dutch Kennel Club ,,CYNOPHILIA " in 1890 for all breeds.
 the ,,WINNER" title on the Cynophilia shows since 1926.)

                          

 

              

                                =================================

Deze vierkante penning van verguld zilver,hieronder afgebeeld, als ruitmodel  is van de WINNER
tentoonstelling van Cynophilia uit 1930 te Amsterdam.
50 x 50 m.m. dik 3 m.m. en weegt 55 gram.
Onder de herdershond in het hart-medaillon is hij gesigneerd door Corn.L.J.Begeer.

(Square prize medal of gilt/silver from Cynophilia at Amsterdam,Netherlands 1930.
 Size 2 x 2 inches, thick: 1/8 inch and weight: nearly 2 oz.

                                      

De uitvoering was in die periode zeer fraai.

Men ging uit van de Olympische gedachte; gouden medaille voor de 1e plaats,zilver voor de 2e en brons
voor nummer 3.
Omdat edelmetaal zoals goud uiteraard kostbaar is,werden de 1e prijzen van zilver voorzien van
een zeer dun laagje goud rond 1900.
Later ging men steeds meer over naar verguld en verzilverd brons,omdat het aantal ingeschreven honden
op de tentoonstellingen steeds hoger werd.

(The colours of gold,silver and bronze by the Olympic tradition,but not real gold and silver)

                         ==============================

 Dit is zeer waarschijnlijk de enigste penning in Nederland uitgegeven met de beeltenis van prinses Juliana
en prins Bernhard bij hun huwelijk in 1937, voor de honden tentoonstelling van de kynologenclub
's Hertogenbosch & Omstreken.  Ook een uitgave van Begeer,naar een ontwerp van M.P.J.Fleur.

(This is the only Dutch dog prize medal with the pictures of the Royal Highnes Princes Juliana and the
 Royal Highnes Prince Bernhard of the Netherlands by her marriage in 1937.
 As prize medal on a dog exhibition of the Dutch Kennelclub 's Hertogenbosch and neighbourhood.)

                            =============================


Hier een afbeelding van een curieuze uitzondering, geen metalen penning maar een HOUTEN !!!
Uitgegeven in 1944 door de Apeldoornse kynologenclub als NOODMEDAILLE. 44 x 44 x 5 m.m.
Omdat de Duitse bezetters in de tweede wereldoorlog van 1940 tot 1945 alle metalen invorderde
voor de fabricage van oorlogs materiaal.

(This is a curiously dog prize medal of WOOD of the Kennelclub Apeldoorn in the Netherlands
 in 1944, compelled by necessity,because in worldwar II, 1940-1945, all the metals are taken
 by the Germans for the war industry.)

                                    
             

Ook kort na de tweede wereldoorlog was er nog veel gebrek aan grondstoffen
zoals koper, vandaar deze penning uit 1947 van compositie materiaal met zink.


             

(Shortly after the end of WW II in 1947, was the material often of composition)

                            ==========================

De benaming penning en medaille is voor meerdere uitleg vatbaar.
Ik ga er van uit dat een medaille draagbaar moet zijn en voorzien van oogje en/of een ringetje
al dan niet aan een lintje.

Een penning heeft die mogelijkheid niet, en daarom spreekt men dan van een LEGPENNING.

(in Dutch we have two names for a medal:
 1/ PENNING.
 2/ MEDAILLE.

 1/ is a MEDAL.
 2/ is also a MEDAL,but with the opportunity to wearable on your clothes.


Een medaille aan een lint is vaak een onderscheiding voor bewezen diensten, zoals hieronder de
Koninklijke onderscheidingen. 


                    
De zilveren inhuldigings medaille van 1980            Officier in de orde van Oranje Nasau.
door Koningin Beatrix verstrekt.

(Royal medals)

                                ========================

Penningen kunnen diverse vormen hebben,vaak rond,maar ook wel ovaal of vierkant.
Wanneer hij rechthoekig of een andere gestrekte vorm heeft,spreekt men ook wel van een PLAKETTE.

(Other models of medals,named sometimes: PLAQUETTE.

                             ==============================

Hieronder een foto van een zilveren medaille en een bronzen penning uit 1898,met dezelfde afbeelding
van dezelfde vereniging.  De voorjaars en de najaars tentoonstelling.


  

    


        
                           ==================================

Er zijn wel penningen met een gaatje, maar dat zijn geen prijspenningen,hierbij zijn b.v.
de honden-belasting penningen die aan de hondenhalsband bevestigd werden als bewijs dat aan de
belasting verplichting was voldaan.

(We have in the Netherlands also medals with a hole, named ,,PENNING", but not prize medals
by example, dog tax tags and rabies tags.)

Hieronder een paar voorbeelden van Rabies en honden belasting penningen.
Worden in Amerika veel verzameld.

(Examples of Rabies and dog licence tax tags, collector items in the U.S.A.)


 
       
 
Hieronder,oude honden belasting penningen, 1896 uit Duitsland en 1914 uit Nederland van den Haag
met het Ooievaartje uit het stadswapen.

(License tax tags from Europe, Germany 1896 and the Netherlands,the Haege 1914)
         

Links onder een Duitse honden belastingpenning,geldig voor twee jaar 1985-1987
en rechts de achterzijde.

(A German license tax tag for two years 1985-1987)
                                                


Nog een Nederlandse Honden belastingpenning van de Gemeente Elst uit 1996, nog in de  originele
verpakking van de leverancier.
Cuprolux was een afdeling van de Koninklijke Begeer en zat op hetzelfde adres in Zoetermeer
Zilverstraat 40.
Let op het aangegoten oogje en het bijgeleverde ringetje.

(Dutch dog license tax tag in original delivery case, watch at the round hole at top of the medal
 and a ring for using. Factory Cuprolux was part of the Royal Dutch Begeer)

       

En dit zijn de Nederlandse honden belasting penningen van de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude,
voor ieder jaar een ander model,de laatste uit 1991, niet gedateerd.
Met de nummering op de achterzijde.
Ook hier weer een gaatje of een aangegoten oogje.

(Dutch license tax tags,1984 to 1991 from a little municipality,named Haarlemmerliede & Spaarnwoude.
 for each year a other model)


.
(Dutch tax-tags from a little village named: Haarlemmerliede & Spaarnwoude)


          
Nog meer honden belasting penningen, deze zijn van Belgie.

(More dog license dog tax tags, this are from Belgium)Belgische hondenbelasting penningen.
           (Belgian tax-tags)
           
       
 
Zo zijn er vele soorten penningen,ook op ander gebied,dit is een voorbeeld van penningen welke werden
gebruikt b.v. door personeel van een fabriek als zij een speciaal stuk gereedschap moesten gebruiken
uit het magazijn.
Dan kon de magazijnmeester of beheerder aan het nummer op de penning zien,wie het in gebruik had.
Dit soort simpele nummerpenningen kunnen natuurlijk voor allerlei ander doeleinden toegepast worden.
Ik wil alleen maar even aangeven dat een penning dus ook een gat kan hebben,als het maar geen
Kynologishe prijs penning is.

(Number medals with a hole,by example used in workshops) 
       
                          ======================

Heeft U vragen of op en aanmerkingen ? Mail mij.

(Any questions ? ask me please)

Flash IntroHomeGegevens/SubjectsCatalogus/Boek.Catalog/BookFoto's Nederlandse Penningen 1890-1940/Dutch Dog Medals 1890-1940Informatie/InformationLinksHondenkop studie's/Dogheads pencil drawingsHistorie/ HistoryKeuren/Dog-judgingPenningen foto's/Medal PicturesOude penning foto's vòòr 1890/Old medal pictures before 1890Penningen in lade's/Medals in drawesTe koop of ter ruiling aangeboden Penningen.Medals for sale or barter.Aangeboden zilveren en wereldmunten/Silver and Worldcoins for saleFoto's zilveren munten/Silver coins for saleAangeboden Kynologie. Dog item for saleVerzamelen/CollectAangeboden hondenspeldjes/Dog Pins, Button's and Badges for saleAangeboden diverse en oude hondenboekenAangeboden: Oude Strips, Plaatjesalbums en BoekenKeurmeester insignes/Dogjudge pins and badges Speciale uitgaven/Spacial medalsBestand Downloaden