KEUREN/DOGJUDGING.  

Aan rashondenkeuringen is uiteraard ook regelgeving verbonden, er zijn ruim 360 erkende rassen waarvoor een rasstandaard is  gemaakt, meestal in het land van herkomst.

(There are over 360 different breeds  all over the world with a original  breed standard)

Hierin staat vermeld waaraan de hond moet voldoen wat betreft de uiterlijke kenmerken,meestal aangevuld met de gedrags eigenschappen. Hoewel het in principe exterieur keuringen zijn,wordt er sinds enige tijd ook aandacht besteed aan gezondheids problemen. De afzonderlijke rassen zijn samengevat in verschillende rasgroepen welke verband met elkaar hebben . Een belangrijke organisatie welke als overkoepelend orgaan hiervoor Internationaal verantwoordelijk is heet de FEDERATION  CYNOLOGIQUE  INTERNATIONALE, kortweg  FCI genoemd, welke een rasgroep indeling heeft met 10 rasgroepen, alle bij de FCI aangesloten landen als lid,zijn verplicht deze rasgroep indeling te hanteren bij het organiseren van kynologische evenementen van de landelijke verenigingen.                                                        

1)  Herdershonden en Veedrijvers.

2)  Pinschers,Schnauzers,Molossers,Berg en                         Sennenhonden.

3)  Terriers.

4)  Dashonden  (Teckels).

5)  Spitsen en Oertypen.

6)  Lopende honden en Zweethonden.

7)  Voorstaande jachthonden.

8)  Retrievers,Spaniels en Waterhonden.

9)  Gezelschapshonden.

10)  Windhonden.

(The International breeds by the FCI standard in           10 groups)Een uitzondering  is de zo genaamde Amerikaanse rasgroep indeling met 6 rasgroepen voor de landen welke geen lid van de FCI zijn. 


 De werkelijke afmeting van deze plaat is 95 x 65 c.m.

(Real size: 3 ft.2 inches x 2 ft.2 inches)

 1/Sporting Breeds .  (Jachthonden).                      2/Non Sporting Breeds. (Niet jachthonden).     3/Terrier Breeds.(Terriers)                                              4/ Working Breeds.(Werkhonden).                          5/Toy Breeds.(Gezelschapshonden).                     6/Hound Breeds.(Windhonden,Dashonden en andere rassen).                                

Deze bronzen penning is gegoten en vervaardigd door Koninklijke Begeer in 1954,vermeld in de officiele Begeer catalogus deel V op bladzijde 119 en ook daarin afgebeeld  naast pagina 80,naar een ontwerp van H.D.Janzen,is 63 m.m. en weegt: haast 80 gram. Helaas vermeld Begeer niet de reden van de uitgave.Volgens de beschrijvende tekst  welke disputabel is,betreft het hier  keurmeesters en een hond . Normaal is het gebruikelijk dat er èèn keurmeester  ambteerd, de andere personen kunnen in verschillende functie's aanwezig zijn in de ring als schrijver,ringmeester of gedelegeerde commisaris.

In een klein partijtje kynologische penningen op een veiling kwam ik een keramische proefslag tegen van deze penning ,met afwijkingen in afbeelding,het randschrift ,de afmeting en het gewicht uiteraard.                                  (Dutch Kennel Club medal of 1954 , about dog-judging in bronze, and a ceramic proof)

Ook bestaan er penningen met de afbeeldingen van keurmeesters, meestal in memoriam voor de vele jarenlange verdiensten voor de Kynologie. In de rubriek:    ,, Speciale uitgaven"  op deze website ben ik al  uitgebreid ingegaan op de navolgende  keurmeesters penningen.


G.Krebs, een zeer gerenomeerde Nederlandse keurmeester, anbteerde tot op hoge leeftijd,overleden in 1947.
Willi Rompert, een bekwame Duitse keurmeester.ter nagedachtenis in 1988 een tentoonstelling in Stutgart.


Haskell Schuffman een Amerikaanse keurmeester overleden in 1984, uitgegeven door de KETTLE MORAINE KENNEL CLUB voor de beste hond van het ras.

(Memorial medals from different dogjudges, The Netherlands, Germany end the USA).

==================================

Om rashonden te mogen keuren dient men bevoegd te zijn,de aanstelling geschiedt hier door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland na een gedegen opleiding en het met goed gevolg afleggen           van examens voor ieder ras .                                          

(For official dogjudging in the Netherlands is it necessary to have the qualification of the Dutch Kennelclub,after good examinations for each breed)

Studie materiaal voor de inwendige hond, geheel uitneembaar zodat alle organen en onderdelen afzonderlijk bekeken kunnen worden, en waar ze in het lichaam thuishoren.                                             

(The visible dog is total removable for study)


Op zogenaamde clubmatches van plaatselijke honden clubs mogen alle rassen gekeurd en beoordeeld worden,maar worden geen kampioenschaps prijzen uitgereikt .                                                                       Dat kan en mag alleen op nationale of internationale tentoonstellingen en het ras waar de keurmeester  bevoegd voor is.

Er is èèn vuistregel die voor alle rassen opgaat;            Een hond die wat betreft lichaamsbouw en constructie goed is,zal ook goed kunnen bewegen.                     Daaruit volgt dat een hond met een correct gangwerk goed gebouwd is.                                                              

(A good dog,moves well)


Hieronder wat foto's van mijn keuringen.                                                                                                             (Pictures of my  dogjudging)

Clumber Spaniels

 

Engelse Bull Terriers

   


Mops honden.                                                               (Soms wordt er zelfs naar je geluisterd !!) 


 

Een jonge Shih Tzu op tafel ter beoordeling van het exterieur,we werken altijd van af het hoofd naar de staart,hier gaat het bij het hoofd om de bolling van de schedel,de neuslengte ,de opening van de neusgaten en het pigment.Dan het gebit,de stand , de afmetingen van de elementen en of het compleet is.Plaatsing en afmetingen en de kleur van de ogen,en de lengte en de aanzet van de oren aan het hoofd.

Zo werkt men dan verder naar achteren en komen alle onderdelen stuk voor stuk aan de beurt.       

Dogjudging allways from head to tail)


Shih-Tzu beste reu en teef, wat op deze foto duidelijk te zien is,links de reu en rechts de teef,ze tonen hier het geslachtstype,de reu een manlijke en de teef vrouwelijke uitstraling zoals het hoort te zijn.         

(It's a necessary to see the difference between a dog and a bitch,the dog is masculine and manly,the bitch feminine and female,like the picture above,left the dog and right the bitch)

Beste reu en teef Internationale Kampioenschaps tentoonstelling te Zwolle.

==================================

 

Een leuk plaatje van een keuring door de bekende kynoloog een keurmeester  Toepoel .   


 

 

 

Nederlandse KampioenenDe voor en keerzijden van Nederlandse Kampioenschaps prijzen,de bovenste vijf zijn nog van zilver uit  1929,1942,1948,1952 en 1953 van vijf verschillende rashonden.                                             

Ieder jaar werd een andere kleurcombinatie gekozen  voor het emaille.                                                               

In 1956 en 1957 was het geen kruis maar een schild in dezelfde kleurstelling. Hierna waren de prijzen niet meer van edelmetaal maar van geemallieerd brons.

Op de keerzijden werd het jaartal van uitreiking,de naam en kennelnaam van de hond ingegraveerd. 

De onderste zeven stuks zijn van 1956,1957,1960,1968,1972,1975 en 1980.             Dan heb ik ook nog uit 1982 een Renkampioen 350 meter, Greyhound. En de kruizen uit 1984,1986 en 1994. Ze zijn altijd allemaal vervaardigd door de Koninklijke Begeer.

Dit Kampioenskruis uit 1942 is van een Welsh Terrier uit de Merthyr's kennel, ban de bekende,  in de tachtiger jaren van de vorige eeuw  overleden , fokker en keurmeester; Frans Heerkens Thijssen.